Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Hệ thống Khách sạn Hanvet

Địa chỉ 1: Số 1 Đường Tam Đảo, Phường Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Điện thoại: +084 0211 381 6868 | Fax: 02113 824 678

Email: Kshanvet.td@gmail.com

Địa chỉ 2: Bãi biển Xuân Thành, Phường Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: +084 0393 827 172

Email: Kshanvet.td@gmail.com

Địa chỉ 3: Số 1 Vạn Hương, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: +084 0313 861 326 | Fax: 0313 862 425

Email: Kshanvet.td@gmail.com